Organising Team

Chief Patron

Siddhartha Academy of General and Technical Education

Patron

 Dr.C Nageswara Rao

Organising Chairman

Dr.P S N Murthy

Organising Secretary

Dr.M Sudhakara Rao

Treasurer

Dr.A Sivaram

Scientific Co-ordinator

Dr.T Satish Chandra

Joint Secretary

Dr.P Swetha

Conference Advisors

 • Dr. R Nanayya
 • Dr. CV Ramana Rao
 • Dr. Md Abdul Samad
 • Dr. K SivaRama Krishna
 • Dr. Singari Prabhakar
 • Dr. SVD Prakash
 • Dr. PV Madhu Sudhana Sarma
 • Dr. K Ratnakara Rao
 • Dr. M A Rahman
 • Dr. KVS Kumar Chowdhary
 • Dr. G Rajendra Prasad
 • Dr. Manne Venkataratnam